Houten Propellors

22x10 6Star Hobby 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP2210
Bestel

20x10" 6Star Hobby 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP2010
Bestel

19x10" 6Star Hobby 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP1910
Bestel

18x10 6Star Hobby 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP1810
Bestel

21x10" Hawk 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP2110
Bestel

19x6" Hawk 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP1906
Bestel

17x6" Hawk 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP1706
Bestel

15x7" Hawk 2 blade wooden propeller

Light weight propeller.

HAWK
BPP1507
Bestel